hatay zeytinoba köyü resmi web sitesi zeytinoba muhtarlığı zeytinoba köyü resimleri telefon numaraları köy hakkında

Ziyaretçi defteriİsmin:
Mesajınız:

<-Geri

 1  2  3 Devam -> 
İsim:Ayşe köroglu
Zaman:29.11.2012, 22:49 (UTC)
Mesaj:Köy çok güzl

İsim:MTK
Zaman:05.04.2012, 13:32 (UTC)
Mesaj:AMENTÜ DUASI

Amentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi
ve rusülihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi
hayrihi ve şerrihi minallâhi teâla vel ba'sü
ba'del mevti hakkun Eşhedü en lâ ilâhe
illallâh ve eşhedü enne Muhammeden
abduhû ve Rasulüh.

MANASI: Ben, Allah'a, meleklerine,
kitaplarına, peygamberlerine, ahiret
gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin
Yüce Allah'ın takdiriyle olduğuna,
ölümden sonra tekrar dirilmenin hak ve
gerçek olduğuna iman ettim. Ben şehadet
ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve
Hz. Muhammed (sav) O'nun kulu ve
elçisidir.


İsim:MTK
Zaman:03.04.2012, 14:54 (UTC)
Mesaj:32 FARZI ÖĞRENELİM

İslâm’ın Şartları (5) dir:
1- Kelime-i Şehâdet getirmek.
2- Namaz kılmak (Günde 5 vakit)
3- Oruç tutmak (Ramazanda, bir ay)
4- Zekât vermek.(Yılda bir)
5- Hacca gitmek (Ömründe bir defa)

İman’ın Şartları (6) dır:
1- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak.
2- Meleklerine inanmak.
3- Kitaplarına inanmak.
4- Peygamberlerine inanmak.
5- Ahiret gününe inanmak.
6- Kader ve kazaya (hayrın ver şerrin Allah’dan geldiğine inanmak.)

Abdest’in Farzları (4) dür:

1- Elleri dirseklerle beraber yıkamak
2- Yüzünü bir defa yıkamak.
3- Başın dörtte birini mesh etmek.
4- Ayakları topuklarla beraber yıkamak.

Teyemmüm’ün Farzları (2) dir:

1- Niyet etmek.
2- Temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri vurup önce yüzü, sonra kolları mesh etmek.

Guslün Farzları (3) dür:
1- Ağza su alıp çalkalamak
2- Burna su çekip çalkalamak.
3- Bütün vücudu yıkamak.

Namaz’ın Farzları (12) dir: (Altısı dışında. Altısı içinde.)
Dışında olanlar:
1- Hadesten taharet: Abdest veya gusül abdesti almak. Bunlar yapılamazsa teyemmüm yapmak.
2- Necasetten taharet: Namaz kılanın vücudu, elbisesi ve namaz kılacağı yerin temiz olması.
3- Setrül-avret: Erkeklerin dizkapağı ile göbek arası, kadınlarda ise el, yüz ve ayak hariç, her yerin örtülmesi.
4- İstikbali kıble: Kıbleye, yani Kâbe’ye yönelmek.
5- Vakit: Her namazı vaktinde kılmak
6- Niyet: Örnek: (niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya)

İçinde olanlar:
1- İftitah tekbiri: Namaza başlama tekbirini almak.
2- Kıyam: Ayakta durmak.
3- Kıraat: Namazda Kur’an okumak.
4- Rükû: Eller dizlere erisecek sekilde eğilmek.
5- Sücûd: Secde yapmak. Alnı ve burnu yere koymak.
6- Kâde-i âhire: Namazın sonunda “tahiyyât” duasını okuyacak kadar oturmak.

Özetlersek :
İman’ın şartı : 6
Abdestin farzı : 4
Teyemmümün farzı : 2
Guslün farzı : 3
Namazın farzı : 12 . Toplarsak 32 eder

İsim:MTK
Zaman:01.04.2012, 17:08 (UTC)
Mesaj:Namazsız Müslüman
Namazsız müslüman olur mu söyle?
Yaşıyorken huzur bulur mu söyle?
Son nefes imanla ölür mü söyle?
Olmaz ki namazsız namazsız olmaz.

Namazsız müslüman susuz göl olur,
Yapraksız bir ağaç kumsuz çöl olur,
Açmayan tomurcuk kokmaz gül olur,
Olmaz ki namazsız namazsız olmaz.

Namazsız müslüman direksiz bina,
Duvarları yıkık gereksiz bina,
Cansız bir kadavra yüreksiz bina,
Olmaz ki namazsız namazsız olmaz.

Namazsız müslüman halı perişan,
Çiçeği yaprağı dalı perişan,
Kesesi parası malı perişan,
Olmaz ki namazsız namazsız olmaz.

Namazsız müslüman rahmetten uzak,
HAKK için çekilen zahmetten uzak,
Şefaat tâcımız Ahmet'ten uzak,
Olmaz ki namazsız namazsız olmaz.

Namazsız müslüman yârdır şeytana,
Epeyce dostluğu vardır şeytana,
Rükû ile secde ardır şeytana,
Olmaz ki namazsız namazsız olmaz.

Namazsız müslüman olmak istemem,
Ölürken saçımı yolmak istemem,
Defterimi bom boş bulmak istemem,
Olmaz ki namazsız namazsız olmaz.

Namazsız müslüman yaşar beyhûde,
Dünyaya aldanır koşar beyhûde,
Benim bu sözüme şaşar beyhûde,
Olmaz ki namazsız namazsız olmaz.
Şehri Karakaya

İsim:MTK
Zaman:30.03.2012, 14:47 (UTC)
Mesaj:-Kur’an-ı Kerimde İsmi Geçen Peygamberler:

Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Suayp, Musa,
Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman,
Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn
hazeratıdır. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir,
demislerdir.

İsim:MTK
Zaman:30.03.2012, 10:58 (UTC)
Mesaj:DİNİMİZİ TANIYALIM

- Euzubillehiminesseytanirraciiim. [Taslanmıs seytandan Allah’a sığınırım.]

Bismillehirrahmenirrahiiim. [Rahman, Rahim Allah’ın adıyla.]

Kelime-i Sehadet ve Anlamı
Eshedu ella ilahe illallah Ve eshedu enne Muhammeden abduhu ve Rasuluh
Ben sahitlik ederim ki Allah’tan baska ilah yoktur ve ben yine sahitlik ederim ki
Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.

Kelime-i Tevhid ve Anlamı
La ilahe illallah Muhammedun Resulullah
Allah’tan baska ilah yoktur, Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir.

-Rabbin kim? ALLAH
-Seni kim yarattı? TEK ve BİR olan ALLAH
-Dinin nedir? İSLAM
-Sen kimin kulusun? ALLAH’IN

-Kitabın nedir? KUR’AN-I KERİM
-Kur’anı kim gönderdi? ALLAH
-Peygamberin kim? HZ.MUHAMMED
-Nereden geldik? Nereye gideceğiz?
-Allah’tan geldik. Allah’a gideceğiz
-Kıblen neresidir? KÂBE-İ MUAZZAMA

-Sen Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslüman’ım.
-Müslüman kime denir?
Allah'ın varlığına ve birliğine, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)
Efendimize iman eden kimselere denir.

-Ne zamandan beri Müslümansın?
“Kâlu Belâ” zamanından beri Müslüman’ım.
-“Kâlu Belâ” zamanı neye derler?
Allah ruhlarımızı yarattığı vakit onlara “ Ben sizin Rabbiniz değil miyim? “ diye sordu.
Ruhlarımız da “Belâ ( Evet! Sen bizim Rabbimizsin! )” dediler. İste biz o zamandan beri
Müslüman’ız.

-Yaratılmamızın gayesi nedir?
Yaratılısımızın gayesi Allah'ı tanımak ve ona kulluk etmektir.

-İslâm Dini'nin gayesi nedir?
İnsanlara hem dünya ve hem de ahiret saadetini (mutluluğunu) kazandırmaktır.

-Kimin zürriyetindensin? -Kimin milletindensin? -Kimin ümmetindensin?
Hz.Âdem 'in zürriyetindenim Hz.İbrahim 'in milletindenim. Hz.Muhammed ümmetindenim.

-İlk insan/ilk Peygamber kimdir? -En son ve en büyük peygamber ve kimdir?
Hz. Âdem (as) Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)

-Peygamber kime denir?
Allah'ın, gönderdiği vahyi (mesajları) insanlara ulastırmak üzere görevlendirdiği kimselere denir.

İsim:MTK
Zaman:30.03.2012, 06:11 (UTC)
Mesaj:Merhaba arkadaşlar

Allah’a hamd, Resulüne salât ve nimetlerine
şükrederek, Allah’ın ismiyle başlarım.

Değerli arkadaşlar, muhakkak ki islam dini,
tam ve mükemmel bir dindir. insanlığın kıyamet gününe
kadar karşılaşabileceği, bütün problemlerin cevabını
bünyesinde taşımaktadır. insanlar bu kaynaktan
ancak bilgileri ölçüsünde faydalanabilirler. Yüce
Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de “Hiç bilenlerle
bilmeyenler bir olur mu?” buyurarak bu konuyu
vurgulamıştır.

Bilgi çağını yaşadığımız şu dönemde,
Müslüman kardeşlerimizin yeterli bilgiden yoksun
kalmaları kabul edilemez bir eksikliktir. Müslümanların
okuyan, araştıran ve çevresini güzel dinimizin
hakikatleriyle aydınlatan bireyler olması, çok büyük
bir vazifedir.
Bu sitede bundan böyle sizlerle bazı bilgilerimizi paylaşmak istiyorum.
Bunlar temel ve başlangıç bilgilerimiz olacaktır. Daha köklü
bilgiler edinmek için; bu konuların, mutlaka kaynak
eserlerden, genis bir biçimde araştırılıp, öğrenilmesi
gerekmektedir. Çünkü hakiki Müslümanlık; inandığı
dinin prensiplerini, kaynağından öğrenerek, samimi bir
şekilde uygulamakla olur.

Okuyanların manevi dünyalarına, küçük de olsa bir
katkı sağlamaya vesile kılsın.

İsim:Recep Çolak
Zaman:21.01.2012, 09:48 (UTC)
Mesaj:kayseriden tüm köylülerime selamlar Allah'a emanetsiniz yakında ankaraya doğru yolculuk var :))

İsim:-
Zaman:17.12.2011, 15:21 (UTC)
Mesaj:slm

İsim:çççç
Zaman:18.04.2011, 13:01 (UTC)
Mesaj:aedoe

Bugün 2 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı!
HEP BERABER DAHA İYİYE...
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=